F. & F.

av Erling Røhmer.

Og vi ser, av Nicholas Roerich.

En kjerub falt for en bastard:

slik skaptes to giganter;

Tvillinger av samme blod,

dog født på steile kanter.


Den første blir en russer, spak,

hans bror, en stolt teuton.

De taler endog samme språk –

både engel og demon.


De tjener begge ordet,

hver fra sitt perspektiv;

Ridende på hver sin storm,

to syndfloder av liv.


De strider hardt mot hvert sitt fang, –

delt ble de òg, til sist:

én sin moders Idiot, –

én faens Anti-Krist.