Ruin

av Olaf Bull.

Parthenon, av Frederic Edwin Church.


Der var engang et tempel,

som stod med hundred søiler,

og udenfor gik livet

for alle løste tøiler.


Den vilde sværm der nede

som jog i døgnets gader,

den eiet ingen glæde

for templets kolonnader.


Saa faldt i haarde dage

de niognitti ned.

Kun én stod rén tilbage

i aftenluftens fred.


Hvor klar var ei dens kneisning!

Hvor prægtigt den var løvet!

Ideen fik opreisning,

da massen laa i støvet!Utsikt mot Athosfjellet og Pantokrator-klosteret, av Edward Lear.