Ruin

av Olaf Bull.

Parthenon, av Frederic Edwin Church.


Der var engang et tempel,

som stod med hundred søiler,

og udenfor gik livet