A Doubtful Sonnet

av Erling Røhmer.

Selvportrett, av Vincent van Gogh.To what does Man’s frail mind lend frantic grip –