And death shall have no dominion

av Dylan Thomas.

Oppstandelsens budbringere, av Nikolai Ge.


And death shall have no dominion.