top of page

Andakt i einsemda

av Tor Jonsson.

Tjugum kyrkje, av Thomas Fearnley.

Kvifor, Gud, har du gått ifrå meg?

I kyrkja kan ingen nå deg.


Der Gud er i ordom, er einsemda nær.

Du er ikkje der dine prestar er.


Kvar kyrkjekor er så tung og trong.

Du er berre der du vart fødd ein gong.


Alle prestar trur du er nær.

Eg har ikkje Gud og spør kvar du er.


Eg spør i mitt kveldsskrik: Kvi gjekk du bort,

Så døden vart blomar og bar i en port?


Sume vil ha ein gud av tre,

Sume ein gud til å prata med.


Sume vil ha ein gud av ord,

Andre ein gud til si odelsjord.


Sume seier du er i alt,

I stjerner og dyr og dove salt.


Eg veit ikkje meir enn at gode menn

Har sagt du var sedd i denne grend.