Balder brekker

av Kato Gulbrandsen.

Balders død, av Christoffer Wilhelm Eckersberg.

Banedrømmer

dunkler Balder.

Æser byr

til Åsaråd.

Hvi bevokte

Allfars avl?


Frigg forstandig

tøyler trusler:

Ild og vann,

malm og stein,

av alle dyra

sverges eid.


Villig verden

berga Balder,

bare busken

misteltein

blei utelatt på

Breidablikk.


From, ufarlig,

tyktes teinen;

Altfor spe.

Last frista,

uskyld tvista,

Lauvøysønn.


Hod den blinde

favner bunten,

lodder den

i neve ladd.

Hel den halve

dekker bord.


Kvisten kastes,

Balder brekker,

røver alle

æsers ånd.

Allfar griner.

Fenris gjør.


Fjernt i frosne

Jotunheimen

vekkes varg,

stiger Surt.

Skodda sleper

Naglfar.


Vaner vekkes,

øyne åpnes:

Lyset lir.

Hermod rir

på Helvegsferd,

forgjeves.


Alles ende

aner Odin.

Vigridsval.

Eitereim.

Helters holmgang.

Ragnarok.


Herved herjer

banedrømmer

hver en ås,

hver en natt.

Norner raster.

Rokken står.