Bernhard Borge som anakronismeBernhard Borges forfatterskap prissettes høyt i den eviglange rekken av norske kriminalromaner. Ja, til og med i verdenssammenheng har noen antydet (Gerd Nyquist, Bjørn Carling, Tor Edvin Dahl) at Borges siste kriminalroman, Skjult mønster, er blant de aller beste. Hvorvidt dette er riktig skal jeg ikke beskjeftige meg med her, og heller ikke med hvorvidt romanene er unike i litteraturhistorisk forstand (selv om det ikke er helt urimelig å mene). Snarere vil jeg peke på noen interessante karakteristika ved Borges forfatterskap: Forhold