Beveg meg

av Erling Røhmer.


Munken Inok, av Konstantin Savitskij.

Beveg meg, Verden, slik som før,

Slik du for mine frender gjør.

Løft meg, dytt meg, led meg frem;