Beveg meg

av Erling Røhmer.


Munken Inok, av Konstantin Savitskij.

Beveg meg, Verden, slik som før,

Slik du for mine frender gjør.

Løft meg, dytt meg, led meg frem;

Et tegn, et hint, jeg lengter hjem...

Beveg meg, Verden, riv meg fri!

Lån din rygg og la meg ri

På steppene, i fordums rus,

Som før min driv ble lagt i grus...

Beveg meg, noen — vær så snill!

Før stillstand gjør meg dum og vill.

Beveg meg, Verden, mot at jeg

Sverger å bevege deg…