Biluniverset

av Anonym.

(Albumcover) Crush, av Orchestral Maneuvers in the Dark, malt av Paul Slater.


Innenfor bilens rammer hadde vi etablert en egen verden. En relasjon som kun eksisterte når vi var i fart. Han styrte musikken, og det var noe selvfølgelig ved det. Ferden skulle alltid være en musikalsk opplevelse for meg, og han trampet på gasspedalen i takt med bassen, sånn at alt som var sansbart ble tvunget inn i samme rytme. Pulsen min prøvde så godt den kunne å holde