Død og liv i rogneløvet

av Oskar Bae.Illustrasjon av Arthur Rockham.

Det er høysommer, og livet og dødens drama er i full sving. Som pollen har vårens øyeblikk rast gjennom oss, forplantet seg i