De ukjente

av Erling Røhmer.Vinter i Sankt Peters gravlund, av Johann Bürkel.

Alltid vil det være graver

Fylt med tårevåte lik:

De som mye Skjønnhet så,

Men som aldri så den spredt.


Alltid vil det være templer

Reist på mang en ukjent rygg:

De som mye Sannhet sa,

Men som aldri sa den rett.


Alltid vil det være helgener

Uten glans og uten ry:

De som mye Godhet ga,

Men som aldri ga den sett.