Den dunkle Sti

av J.S. Welhaven.

I dødsskyggens dal, av George Inness.


I Sorgens Dal jeg stirred

Paa Grunden, hvor jeg gik,

Og tvivlsom og fordunklet

Laa Stien for mit Blik.


Men overalt, hvor Sorgen

Sin Dugg har drysset ned,

Der er en Blomst oprunden

Af Grundens Dunkelhed.


Nu ser jeg tit tilbage,

Og studser ved min Vei,

Hvis Tvivl og dybe Mørke,

Hvis Angster glemmes ei.


Men trøstet og forsonet

Jeg mindes nu min Kval,

Og Blomster-Stien viser

Min Gang i Sorgens Dal.