Det er visst ikke lenger nok

av Lars Martin Bødal.

Golconda, av René Magritte.


Det er visst ikke lenger nok

å møtes på vår klode,

for nå må alle gå i flokk

i samme digitale tråkk

med brukernavn og kode.


Det er visst ikke lenger lett

å ha private soner,

for nå må alle stå kokett

og alltid være helt beredt

på smarte telefoner.


Det er visst ikke lenger godt

å se hverandres øyne,

for nå må alle bli forstått

som den de er med hug og hått

på skjermer hele døgnet.


Det er visst ikke lenger stas

å åpne sine lepper,

for nå må alle sammen dras

mot all tilfeldig disputas

på verdensvevens apper.


Det er visst ikke lenger sant

at vi kan kjenne glede

med dem som vi vil være blant,

for de har nok med tøv og tant

og er ikke til stede.