Dies Irae

av Inger Hagerup.

Apokalypsens fire ryttere, av Viktor Vasnetsov.


Stum blir den siste tid, og alt som lever

går hjelpeløst sin undergang i møte.

Selv jorden ligger stum på kne og venter

det siste varsel om den siste døde,

mens mennesker med smale granskerpanner

og tynne lepper sysler med retorter.

De dikter sine katastrofedrømmer

og lukker opp apokalypsens porter.

Så brister jordens skjøre skall, og flammen

vil føre alle elementer sammen.