Digtets Aand

Av Johan Sebastian Welhaven."Munk lukter på roser", av Carl Spitzweg.

Hvad ei med Ord kan nævnes i det rigeste Sprog, det Uudsigelige, skal Digtet røbe dog.