Don Quijote

av André Bjerke.

Don Quijote og Sancho Panza ved et veiskille, av Wilhelm Marstrand.


Du ridder fra La Manchas jord

med Sancho Panza i ditt spor,

hvor går din vei i dag?

Hvem skal du vel idag befri

fra tidens mørke hekseri?

Hvor skal du slå et slag

med sverd og skjold

mot verdens troll

og løse oss av dragens vold?

Du rider ennu seierstrygg

på Rosinantes rygg.


Du vekker saktens munterhet

fordi du vet hva ingen vet,

men la dem kalle deg

en ridder av en trist figur,

en åndsformørket trubadus

som går sin galmannsvei.

De ser jo nok

du går amok

mot en og annen saueflokk;

at flokken er en ond armé,

kan kun en drømmer se!


De ler av deg. Hvem gidder vel

å kjempe som en ridder selv

mot dragen og hans makt?

Hvem ser hva ingen andre ser?

Hvem bryter nu en lanse mer

i hellig dødsforakt?

Hvem trosser tvil

og spott og smil

og vandrer gjerne tusen mil

i håp om å få segne mot

sin Dulcineas fot?


Du ridder med den ranke sjel,

har verden slått din drøm ihjel,

og knekket lansen din?

Har man tømt berme i ditt krus

og satt deg i et galehus

fordi du er et sinn?

Fordi du vet

som sann poet

at drøm er mer enn virkelighet,

og mer enn verdens snusfornuft

er dine slott av luft.


Don Quijote, av Montaner y Simón.

Men deres våpen er for små,

deg biter ingen piler på

og ingen spottens ord:

en andalusisk solnedgang

med svaler og sikadesang

skal bruse på din jord!

Din kjære kro

skal gi din tro

en styrkedåp i drueblod.

Spenn på Mambrinos hjelm og jag

Avsted mot nye slag!


Hør, verdens møller maler vind,

de maler frost i våre sinn;

hvem våger å storme dem?

Du edle kriger! Vær vårt vern

mot tidens golde møllekvern

og rid din ganger frem.

Vår ridders skål!

Ditt lansestål

skal aldri feile på sitt mål.

Du rider evig seierstrygg

på Rosinantes rygg ...