top of page

Epifani

av Lars Martin Bødal.

Altergang i Stange Kirke, av Harriet Backer.


Jeg så deg i den store katedralen

med all dens gåtefulle symbolikk,

men mest forblommet var ditt dype blikk;

en ikke målbar størrelse i alen.


Jeg fulgte deg i smug under koralen

som strømmet ut i skipets akustikk,

og glemte helt den storslåtte musikk

i mine tanker hinsides normalen.


Hvor fullkomment ditt knefall var i koret!

Skjønt hvorfor trengte du Vårherres gunst?

Du var et skyldfritt barn i alt du gjorde,


en overjordisk sjel blant verdens dunst.

Du reiste deg så ren fra alterbordet

mens jeg satt skamfull med en syndig brunst.