“Et hundehjerte" av Mikhail Bulgakov

Fra Sevilla til Grenada …


Hypofysen (glandula hypophyseos) er en kjertel som befinner seg nederst i hodeskallen. Ved første øyekast skulle man tro den simpelthen var en del av hypothalamus, men dette stemmer overhodet ikke. Hypofysen er en helt egen del av hjernestrukturen og dens primæroppgave består i noe så essensielt som å bestemme en persons utseende — mer presist, en persons menneskelige