Eventyrene

av Herman Wildenvey.

Soria Moria slott, av Theodor Kittelsen.

Eventyr-Norge! – Blåne bak blåne

byr oss til Soria Moria slott.

Østenfor sol og vestenfor måne,