Følg kaldet

av Henrik Wergeland.

Den yngste sønnen tar farvel, av Adolph Tidemand.


Kongeørn, med Lænke spændt

om sit Been og Vingen brudt,