Folketone

av Sigrid Undset.Ung kvinne vever krans, av Jean-Baptiste-Camille Corot.

O, jeg har mer enn elsket dig,

for jeg har hat dig hjertens kjær

i dage og i år,

– men elskov kommer hastelig,

og hastelig den går.


Du elsket mig – som dyrt du svor.

Jeg tok ei feil, som trodde dig

– for hver en ed, du brød.

Jeg trodde ikke dine ord

men dine læbers glød.


Og nu, som du har sverget mig

– nu er jeg rolig, som jeg alt

lå gjemt i jordens skjød.

I moders hus på alfar vei

– jeg går der som en død.