Forklaring på diktningens krise

av André Bjerke.

Desembrister i en sibirsk fangeleir, reproduksjon av et maleri av A.V. Morovov.


Jeg spurte en venn (som er