Forklaring på diktningens krise

av André Bjerke.

Desembrister i en sibirsk fangeleir, reproduksjon av et maleri av A.V. Morovov.


Jeg spurte en venn (som er en av de virkelig vise):

“Kan du, som er kritisk, forklare diktningens krise?"


“Forklaringen?" svarte min venn. “Det er lett nok å gi den:

Forfatterne sitter for lite i fengsel for tiden!


Verlaine, Oscar Wilde, Dostojevskij, – se, de kunne skrive!

På frifot er dikterne rystende uproduktive.


På frifot får dikterne flasker med portvin å drikke,

stipender, forskudd og kvinner – men ro får de ikke!


Alene bak lås og slå kan åndslivet trives.

I Dartmoor, Ljublanka, Sing-Sing – der kan bøkene skrives!


Først der gjør forfatterne det som de rettlig skulle.

Først fengselet kan dikteren fenglse. Så putt ham i hullet!"