Frels meg, mitt dikt

av Louis Kvalstad.

Portrett av en ung mann, av Michiel Sweerts.


Frels meg, mitt dikt, i min kvide!

Du som har makt til å fylle

hele mitt vesen med bølger

av fryd, befri meg nu fra å lide!

Reis deg som havet og dykk meg

dypt i din sjøsprøyt og rykk meg

ut av fortvilelsens tåke!

Jeg har ingen timer å miste,

har ingen dager å spille!

Det må skje, om min livsråd

brått skulle briste,

at noen kan stå der og spørre:

Hva var det han ville?