Furuen

av Jonas Lie.Gammel furu øverst i Setesdal, av Amaldus Nilsen.

I Sommer blandt Hauger og Bakker

en herlig Furu jeg saa;

den stod der saa staut og saa vakker

med Foden i Stenuren graa.


Den stod der som Kjæmpen i Fjeldet

med knudet og veirvreden Ryg,

den stod der alene i Heldet

saa solrød, saa lun og saa tryg.


Saa bar og saa barket var Kroppen,

og Armen saa muskelstærk strakt

med Kronen som Skjold der i Toppen

mod Stormens og Haglskurens Magt.


Og slig har den staat der og dystet

og knægaats med Uveirets Flod,

mens Vintren gav Skjorten om Brystet,

og Stormen slog Krog for dens Fod.


Den ingen vil synderlig prise,

til Kubbe den fældes engang;

og dog er jeg vis paa dens Vise,

det var just en Høvdingesang.


Den staar der alene paa Vagten

med Maaltrost og Spottegjøk i,

det er først, naar Stormen tar Magten,

den orgler en stor Melodi!