Generasjon Z

av Erling Røhmer.I


Vi, frigjøringens barnebarn,

Ble stadig mere koblet til;

Fisk omgitt av et slavisk garn,

En teknisk tønne sild.

Rundt oss svømte evig rundt

En usynlig Leviathan,

Som trålte jorden dypt og grunt:

Et umettelig organ.

Ett svelg var alt som krevdes

Den dag den slukte alt som var,

Vi skrev: «Kan verden vendes?»

Men Google ingen svar…

II


Vi satt alle fast i spinnet,

Men skuet ingen edderkopp;

Helt til nettet strammet sinnet,

Og vi åt hverandre opp.

For vi gikk alle sløvt fra vettet,

Og spant vår tråd som Arakhne,

Hvorpå Hybris vendte nettet,

hang oss i vårt WWW.III

La vår dom stå som eksempel

På hvorfor mensket aldri må

Gjøre skyen til sitt tempel,

Sin tommelfinger til sin ljå.