Profeten: George Orwell


Jeg har ingen tvil, etter å ha jobbet noen år i bokhandel, at det er én bok jeg har solgt mer enn noen annen. Denne boken er George Orwells 1984. Jeg har ofte spurt meg selv hvorfor det er slik. Hva er det som gjør denne dystre dystopien og dens forfatter mer relevant og populær for hvert år som går?


Svarene man får på dette spørsmålet avhenger som regel av de politiske overbevisningene til personen man