Gravsted

av Knut Hamsun.

Furuskog, av Ivan Shishkin.


Nei Herregud lat mig ikke forgå

i en seng med tæpper og lakener på

og med våte næser tilhuse.

Lat mig rammes en dag uten forutbesked

og falde omkuld i skogen et sted

hvor ingen vil komme og snuse.


Jeg kjender vel skogen, jeg er dens søn,

den vil ikke nægte min ringe bøn

at dø på dens tyttebærsmue.

Så gir jeg igjen uten taler og styr

mit store kadaver til alle dens dyr,

til kråke, rotte og flue.


Jojo jeg skal holde en fest når jeg dør,

en fest som skal skaffe de næb og klør

og tænder endel at bestille.

Men ekornen lægger sit hode påskrå

og ser fra sin kvist med de øine små

som menneskeøine, den lille.


Så blir det et rikelig mål til hver,

og endda så sitter den mætte hær

og piller det gode taffel.

Da ribber tilslut en ørn mit skelet,

han blir på stedet til alt er ætt

så trekker han ind sin gaffel.


Og sent på kvælden og natten lang

det lyder til ære for liket en sang

så skjøn som av nogen klokker.

Da får jeg min siste ovation,

for uglen i egen høie person

vil tute som bare pokker.


Og resten av hele mit jordiske støv

er dækket ved gry i en grav av løv

når sluttet er nattens gammen.

Farvel, mine venner! Jeg mættet jær bra!

– Men alt dette løv hvor kommer det fra?

Jo vinden har feiet det sammen.