Gud signe vårt dyre fedreland

av Elias Blix.

Haugianerne, av Adolph Tidemand.


Gud