Hr. Overassessor Sørensen

av Isak Peter Hærem.Sigarrøken drev mot ett av de to store vinduene. Foran dem hang florlette gardiner som så vidt dempet lyset fra den lave solen. Trukket fra, festet til karmen, var tunge, mørke gardiner so