I en eventuel digtsamling

av Sigbjørn Obstfelder.


Den unge poet, av Petrus Theodorus Van Wyngaerdt .

I en eventuel

digtsamling –

vil jeg ikke ta med

både stort og småt,

når det blot er godt,

sletikke!

I en eventuel

digtsamling –

vil jeg ikkun ta med

– ruskende, ravgale påfund,

dillede tossete tanker,

smilende, smigrende smil!

Alt alvor

være banlyst

fra versene mine.

All moral,

kirkestil,

fanden i vold!

Naturalismen

skiter jeg i

– foreløbi.

Den store Georg

i Kjøbenhavn –

Jeg kaster ei perler for kritici!

Jeg kaster de runer over spange,

for skjønne damer,

for hvite kvinder,

for blussende kinder,

for tændende kys!

Jeg kaster de jublende rhytmer

for gale bohemer,

for sekstenårsjenter,

for lønlig forlibte,

for brændende vin!

Jeg kaster de kvidrende triller,

jeg drømmer de sarte drømme,

jeg ligger på knæ for roser

i sol.

Jeg synger om reisende stråler,

jeg lytter til sjelenynnen,

jeg ber for os alle om latter

i sol.