top of page

Impromptu over Tandpine

av Johan Herman Wessel.Tandpine, av Erskine Nicol.

Du Tændernes uhøflig’ Giest,

Al Roeligheds og Friheds Pest,

Du er paa Jorden Vice-Fanden,

Og halve værre end den anden;

Men siig mig, naar du plage skal,

Hvi falder just paa mig dit Val,

Paa mig, som seer kun sorte Dage,

Og sorte haver lagt tilbage;

Paa mig, som meer ei Kiole har,

Og har den ubetalt, jeg bar;

Hvis Krop knap fire Skilling gielder,

Hvis Aand Bekymring daglig fælder,

Hvis Creditorer er en Flok?

Er dette dig ei Plager nok?

Paa denne Suppe kom en Jævning

Af Mandags og af Torsdags Stævning. —

See der gaaer Meldahl glad og feed,

Som nu af ingen Plage veed;

Forlad du mig, tag ham i Steden,

Og lad ham faae lidt Sorg blandt Glæden.