Jørgen Hansen

av Oskar Bae.

"Vår" av Andrew Wyeth.


Husk at Jørgen Hansen var

en høyst alminnelig, vanlig kar,