Olympen: Leo Tolstoj

av Erling Røhmer.


Visste du at Leo Tolstoj skrev en tekstbok for grunnskolen som ble anvendt i hele Russland og at han selv så på dette som sitt viktigste verk? Visste du at at han var født greve og snakket flytende fransk, tysk, engelsk og gresk i tillegg til russisk? Visste du at han var arkitekten bak å redde Dukhoborene (en forfulgt kristen-pasifistisk folkegruppe) fra en undertrykkende Tsar ved å hjelpe dem oppnå politisk asyl i Canada, hvor de fortsatt bor den dag i dag? Visste du at han som ung mann spilte bort hele sin families herskapshus og at mannen han tapte det til flyttet hele huset, stein for stein, med hest og kjerre, til sin egen eiendom? Visste du at han tilbrakte sin bryllupsnatt ved å lese høyt fra sin dagbok for sin kone, Sofya, om hans fo