Maskespel II

av Hallvard Kjelen.


Kvinne med maske, av Lorenzo Lippi.

Eg skrapar på di kvite maske no

Og bit for bit kjem alle draga fram