Mennesket og boken

av Gunvor Hofmo.


Kvinne som leser, av Aaron Shikler.

Bitter, bitter spør en

mennesket over bok:

Tror du all din lesning

gjør deg mere klok?


Og det smiler stille:

“Nettopp ikke, venn!

Jeg leser for å finne

et barnesinn igjen.


Jeg leser for å finne

et barn jeg aldri var,

som roper for å rope

og ikke venter svar."