Mennesket og boken

av Gunvor Hofmo.


Kvinne som leser, av Aaron Shikler.

Bitter, bitter spør en

mennesket over bok:

Tror du all din lesning

gjør deg mere klok?


Og det smiler stille:

“Nettopp ikke, venn!

Jeg leser for å finne

et barnesinn igjen.


Jeg leser for å finne

et barn jeg aldri var,

som roper for å rope

og ikke venter svar."


Støtt Pendelen:

VIPPS # 507 114

Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet

© 2018-2021 Pendelen.no