top of page

Menneskets liv

av Arnulf Øverland.

"Ødeleggelsen av jødenes tempel i Jerusalem" av Francesco Hayez.


Menneskebarnene bygger,

de bygger og river ned,

og finner i murenes skygger

ikke et blivende sted.


Og mannen pløier og harver

og håper på neste år;

men der var hetere farver

over hans ungdoms vår.


Han sanker i hus og høster

sitt korn og sin kunnskaps frø.

Det både engster og trøster:

En gang skal vi alle dø.


Og barnene leker og strider

den lange livsens dag.

Og inn i din nye tider

bærer de gammelt nag.


Og mannen elsker og favner,

og midt i sin lykkes rus

er der en ting, han savner:

et rum er tomt i hans hus.


Og mennesket forsker og søker

i stjerner og hav og jord;

han gransker i lærde bøker

og finner gyldne ord.


Og menneskeslekten drømmer