Mindets magt

av Henrik Ibsen.


Hør, véd De hvordan en dyretæmmer får lært sin bjørn, hvad den aldrig glemmer?