Multikulturalisten: Rudyard Kipling

av Erling Røhmer.


Tittelen på denne artikkelen vil nok få enkelte lesere til å stusse, – men forhåpentligvis ikke alle. Det har seg nemlig slik at den spe og nærsynte Nobelpris-vinneren som her er avbildet en mann hvis navn er emblematisk for brittisk kolonitid og imperialisme var en langt mer såkalt «multikulturell» person enn det mange kanskje liker å innrømme. For dersom Kipling hadde levd i dag hadde han