Mute Opinion – Tause meninger

av Thomas Hardy.

Oversatt av Erling Røhmer.

"Mediterende filosof" av Rembrandt van Rijn.


-1-


I traversed a dominion

Whose spokesmen spake out strong

Their purpose and opinion

Through pulpit, press, and song.

I scarce had means to note there

A large-eyed few, and dumb,

Who thought not as those thought there

That stirred the heat and hum.


-2-


When, grown a Shade, beholding

That land in lifetime trode,

To learn of its unfolding

Fulfilled its clamoured code,

I saw, in web unbroken,

Its history outwrought

Not as the loud had spoken,

But as the mute had thought.

-1-


Jeg reiste gjennom et rike

Hvor sterke røster gol,

Hvor det å mene var å skrike

Med hver sin penn og prekestol.

Bak dem, langs rikets flanker,

Satt noen storøyde få, og stumme,

Menn som tenkte andre tanker

Enn de de høylytte lot brumme.


-2-


Når jeg nå, fra døden, skuer

Det land som jeg i live så

For å lære om tidens buer

Fløt slik de lydelige lot spå,

Så ser jeg mang en handling heklet –

Landets historie uthengt –

Ikke slik de prange hadde pratet,

Men slik de tause hadde tenkt.


Støtt Pendelen:

VIPPS # 507 114

Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet

© 2020 Pendelen.no