Mute Opinion – Tause meninger

av Thomas Hardy.

Oversatt av Erling Røhmer.

Mediterende filosof, av Rembrandt van Rijn.


-1-


I traversed a dominion

Whose spokesmen spake out strong

Their purpose and opinion

Through pulpit, press, and song.

I scarce had means to note there

A large-eyed few, and dumb,

Who thought not as those thought there

That stirred the heat and hum.


-2-


When, grown a Shade, beholding

That land in lifetime trode,

To learn if its unfolding

Fulfilled its clamoured code,

I saw, in web unbroken,

Its history outwrought

Not as the loud had spoken,

But as the mute had thought.

-1-


Jeg reiste gjennom et rike

Hvor sterke røster gol,

Hvor det å mene var å skrike

Med hver sin penn og prekestol.

Bak dem, langs rikets flanker,

Satt noen storøyde få, og stumme,

Menn som tenkte andre tanker

Enn de de høylytte lot brumme.


-2-


Når jeg nå, fra døden, skuer

Det land som jeg i live så

For å se om tidens buer

Fløt slik de lydelige lot spå,

Ser jeg mang en handling heklet,

Landets historie uthengt,

Ei slik de prange hadde pratet,

Men slik de tause hadde tenkt.


Støtt Pendelen:

VIPPS # 507 114

Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet

© 2018-2021 Pendelen.no