Når jeg engang gifter meg

av Sigbjørn Obstfelder.

Etter vielsen, av Fredrik Hendrik Kaemmerer.Når jeg engang gifter meg,

da vil jeg ikke som andre

radikalere

ha borgelig vielse.


Når jeg gifter meg

med en kvinde,

da vil jeg for alteret trine

med rødme på kinn.


Jeg vil klæde meg i sort

snibel

og dekke mit bryst med hvidt.

Guldknapper

skal funkle derpå.


Og under menighedens

og alle byens damers

andægtige lytten,

da svarer jeg ja,

høyt, kjækt, greit.


Hun skal være min kone,

– hun og ingen anden. –

Hun skal føde mine børn

og hun skal styrke mit mod

i trængsel.


Og så kjører vi hjem

under klokkernes kimen,

og så stiger vi ind

i vort eget hjem,

vort eget hjem.


Og så – ja så

er jeg hendes mand

og hun min

patenterende kone.

Ordentlig patent

vil jeg ha.