top of page

Når jeg engang gifter meg

av Sigbjørn Obstfelder.

Etter vielsen, av Fredrik Hendrik Kaemmerer.Når jeg engang gifter meg,

da vil jeg ikke som andre

radikalere

ha borgelig vielse.


Når jeg gifter meg

med en kvinde,

da vil jeg for alteret trine

med rødme på kinn.


Jeg vil klæde meg i sort

snibel

og dekke mit bryst med hvidt.

Guldknapper

skal funkle derpå.


Og under menighedens

og alle byens damers

andægtige lytten,

da svarer jeg ja,

høyt, kjækt, greit.


Hun skal være min kone,