Nedgang

av Olaf Bull.

Den arme poet, av Carl Spitzweg.


Ak, midt i ekstasens iver

er det at safterne svikter