Nordmannen

av Ivar Aasen.

Ved fjorden, av Hans Dahl.


Millom Bakkar og Berg ut med Havet

heve Nordmannen fenget sin Heim,