Nostalgi

av Kato Gulbrandsen.


Alt var bedre før. Den gangen folk fortsatt ble syke, fortsatt ble sultne og fortsatt kjedet seg i ny og ne. Alt var bedre da folk ikke visste-, da de ikke hadde-, da de ikke kunne være – alt.