Nostalgikeren: F. Scott Fitzgerald

av Erling Røhmer.


Mange vil sikkert være uenig, men jeg har alltid vært av den oppfatning at den viktigeste historien en forfatter etterlater seg er historien om deres eget liv. Dette er ikke det samme som å si at kun den mest eventyrlige forfatteren skriver de mest eventyrlige bøkene, eller at kun et forrykende liv kan resultere i skrivingen av en forrykende bok. Men hvem vi er farger åpenbart historiene vi forteller, hvordan vi forteller dem, og hvorfor. Blant de udødelige navnene: Dostojevskij, Tolstoj, Poe, Hemi