Notis om politisk hovmod

av Kato Gulbrandsen.

"Gratulerer med dagen, kamerater", sovjetisk propagandaplakat.


Et flagg har blitt heist i Norge, hos rådhus, skoler, idrettslag, sykehus, biblioteker, barnehager, til og med kirker. Det er ikke Norges flagg – et flagg vi alle er født under – m