Ode til Odd

av Erling Røhmer.

Selvportrett, Odd Nerdrum.

Svart er det kaos som alltid finnes først:

Det som hviler, det som venter,

Det som drømmer om en røst.

Dine pensler er som lenker

Rundt denne Kunstens bestefar;