Om dannelse

av Erling Røhmer.

"Kunstens verger og elskere", av Pieter Christoffel Wonder.

‘Dannelse' er ikke et ord man hører ofte for tiden. Det er imidlertid et ord som, når uttalt, produserer en interessant reaksjon hos mange moderne mennesker. Kanskje er den best beskrevet som en slags forlegenhet; En påminnelse om noe vi har forsømt, eller aldri helt klarer å leve opp til.