Om hundrede år er alting glemt

av Knut Hamsun.

"Allegori over de jordlige tings forgjengelighet," av Trophime Bigot.

Jeg driver i aften og tænker og strider, jeg synes jeg er som en kantret båt, og alt hvad jeg jamrer og