Oppskrift

av André Bjerke.


Prometheus danner mennesket af ler, av Constantin Hansen.

Her har De en oppskrift jeg nettopp tok fra livets mangfolige kokebok.

Den er komponert det begriper De nok! av s