Ordet

av Tor Jonsson.

Troens triumf, av Eugene Thirion.


Kva hjelp det å syngje

som elv i det aude?

Kva hjelp det å kyngje

med klokker for daude?