top of page

Ordet

av Tor Jonsson.

Troens triumf, av Eugene Thirion.


Kva hjelp det å syngje

som elv i det aude?

Kva hjelp det å kyngje

med klokker for daude?


Kva hjelp det å skapa

all venleik i verda,

når Ordet lyt tapa

for svolten og sverda?


Slik undrast og spør vi

i modlause stunder.

Men hugse det bør vi:

Eit ord er eit under.


Dei gløymest dei gjæve,

og alt det dei gjorde.

Men livet er æve.

Og evig er Ordet.